Contact

Rene Pluis (voorzitter)
<repluis@cisco.com>
Walter Belgers
<walter@nluug.nl>
Armijn Hemel
<armijn@loohuis-consulting.nl>
Kevlin Henney
<kevlin@cubralan.com>
Melanie Rieback
<melanie@cs.vu.nl>
Jan Christiaan van Winkel
<jc@ATComputing.nl>

De gehele programmacommissie kan ook via e-mail worden benaderd: <pc-nj2007@nluug.nl>

Het bestuur van de NLUUG bestaat uit:

Voorzitter:
Walter Belgers (Madison Gurkha)
Secretaris:
René Pluis (Cisco Systems)
Penningmeester:
Klaas van Gend (MontaVista)
Leden:
Armijn Hemel (Loohuis Consulting)
Melanie Rieback (Vrije Universiteit)
Adriaan de Groot (Radboud Universiteit Nijmegen)

Het bestuur is te bereiken via e-mail: <bestuur@nluug.nl>

Congresorganisatie: Organisatie- en Congresbureau Interactie
Anita van Zanten, Jolien Wiegman, Annemarie van Huet, Linda Goor, Miranda Goor en Anna Beukhof
Interactie is te bereiken via e-mail: <info@interactie.org>

presentaties