NLUUG en NLnet Voorjaarsconferentie

DE NETWERK EXPLOSIE

Toepassingen, Performance en Aantal Aansluitingen

Woensdag 18 mei 1994 in De Reehorst te Ede
De conferentie was een groot succes. Meer dan 400 deelnemers bezochten de lezingen en de expositie. De programmacommissie van de halfjaarlijkse NLUUG-bijeenkomsten leverde wederom een uitstekende prestatie.

Wij streven ernaar om op korte termijn de proceedings, voor zover beschikbaar, via deze pagina's on-line ter beschikking te stellen.


Het boek Werken met het Internet.
Inleiding

Voorlopig overzicht van de conferentie

Abstracts van lezingen en tutorials

Organisatie

Aanmelding en betaling

Expositie

Aanmeldingsformulier


Johan Vromans