Kandidaatstellingen Bestuur

Op 23 mei 2019 is er tijdens de voorjaarsconferentie weer een algemene ledenvergadering (ALV). Onze secretaris Michael Boelen stelt zich deze keer niet herkiesbaar, waardoor we minimaal één nieuw bestuurslid kunnen gebruiken.

Dit zijn de beschikbare kandidaten:

Koen de Jonge

Beste leden van de NLUUG,

Bij deze wil ik mij graag kandidaat stellen voor het bestuur van de NLUUG. Samen met Ronny heb ik gewerkt aan een programma om de NLUUG vooruit te helpen. Dit betekent dat ik niet alleen op de winkel wil passen, maar samen met de leden aan de slag wil om onszelf als vereniging te vernieuwen. In ons programma vind je aan aantal dingen waar wij voor staan. Het is nog geen vast omlijnd plan, omdat we dat nog samen met de leden willen ontwikkelen. Daarmee willen we de cohesie binnen de vereniging versterken en de NLUUG zowel intern als extern relevant laten zijn.

Al bijna 25 jaar geleden bezocht ik, toen nog als werknemer van WL | Delft Hydraulics (nu Deltares) mijn eerste NLUUG conferentie, ik heb me er altijd thuis gevoeld. In 2000 heb ik samen met twee compagnons ProcoliX opgericht. ProcoliX, wat nu vooral een hostingbedrijf is verkocht in die tijd voorgebrande Linux en *BSD cd's en laptops met linux voorgeinstalleerd.

In de afgelopen 5 jaar ben ik steeds meer en meer naar de NLUUG toegegroeid. Sinds 3 jaar ben ik als lid van de programmacommissie steeds meer betrokken bij de organisatie van de vereniging en ik wil graag meer verantwoordelijkheid nemen. Waar ik me binnen het bestuur vooral voor wil inzetten zijn de intermenselijke contacten. Ik wil dat mensen (jong en oud) zich onderdeel van de vereniging voelen en dat Sponsoren en Donateurs zich er op laten voorstaan bij de NLUUG te horen. Open source, open systemen en open standaarden betekenen veel meer als mensen elkaar op dat vlak kunnen vinden en volgens mij kan de NLUUG daar een hele grote rol in spelen.

Samen met en voor de leden van de NLUUG wil ik vorm geven aan het programma zoals we dat gepubliceerd hebben. Dit is natuurlijk niet in steen gebeiteld en zal op punten nog best een zoektocht zijn, maar de lijn en richting moge helder zijn: vooruit met de NLUUG.


Ronny Lam

Bij deze wil ik mij graag kandidaat stellen voor het bestuur van de NLUUG. Samen met Koen heb ik gewerkt aan een programma om de NLUUG vooruit te helpen. Dit betekent dat ik niet alleen op de winkel wil passen, maar samen met de leden aan de slag wil om onszelf als vereniging te vernieuwen. In ons programma vind je aan aantal dingen waar wij voor staan. Het is nog geen vast omlijnd plan, omdat we dat nog samen met de leden willen ontwikkelen. Daarmee willen we de cohesie binnen de vereniging versterken en de NLUUG zowel intern als extern relevant laten zijn.

Sinds 1998 ben ik via Snow B.V. lid geweest van de NLUUG, waarna ik van 2010 tot 2013 even weg ben geweest. In de afgelopen 6 jaar heb ik mij binnen de NLUUG bezig gehouden met de programma-commissie, waarvan de laatste 5 als voorzitter. In die tijd hebben we keer op keer positieve feedback gehad op het programma en hebben we het aantal bezoekers richting de 200 kunnen krijgen. In die tijd hebben we, samen met Debbie, gezorgd voor een andere locatie, waar we ook positieve feedback op hebben mogen ontvangen. Om verder te kunnen groeien moeten we niet alleen de verhoging van de kwaliteit van de conferenties doorzetten, maar moeten we breder in en met de vereniging aan de slag.

Naast de NLUUG ben ik part-time docent Operating Systems aan de RuG en hou ik me als ZZP'er bezig met network automation en cloud-oplossingen. Verder ben ik verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van Scouting Nederland en gMR-lid van een stichting van 34 scholen.

Samen met en voor de leden van de NLUUG wil ik vorm geven aan het programma zoals we dat gepubliceerd hebben. Dit is natuurlijk niet in steen gebeiteld en zal op punten nog best een zoektocht zijn, maar de lijn en richting moge helder zijn: vooruit met de NLUUG.

voorjaar 2019

2021-02-19
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede