[NL] English  

Vereniging

De actieve leden stellen zich voor

De NLUUG is een vereniging voor en door leden. Ieder lid is welkom om zijn bijdrage te leveren. Dat kan voor een enkel klusje, meerdere activiteiten parallel of periodiek. Net zoveel tijd als je hebt. Het nederlandse verenigingsrecht en de statuten vereisen formeel een bestuur. Dit bestuur wordt gekozen tijdens de jaarlijkse ALV. De zetelverdeling regelt het bestuur zelf. In de praktijk wordt er pragmatisch omgegaan met deze formaliteit door te werken met aspirant bestuursleden. Hierdoor is inwerken vanaf ieder moment mogelijk en is de jaarlijkse ALV geen belemmering voor het ontplooien van activiteiten door leden. Ontmoet de actieve leden.

Gerelateerde organisaties

De NLUUG heeft veel formele en informele contacten met vergelijkbare organisaties in Nederland, Europa en de rest van de wereld. UNIX/Linux gebruikersgroepen.

Geregeld organiseert NLUUG een evenement samen met een andere organisatie met vergelijkbare `Open' visie of met een bedrijf. Ook geïnteresseerd in samenwerking?

NLUUG award

De NLUUG award wordt toegekend aan individuen of instellingen die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de verbetering of bevordering (van het gebruik van) van Open systemen of Open standaarden.

De Award is uitgereikt aan Piet Beertema (Internetpionier), Wietse Venema (Satan/Postfix, 2000), Guido van Rossem (Python, 2003), Bram Moolenaar (VIM, 2008), Andrew Tanenbaum (Minix, 2009), Wytze van der Raaij en Teus Hagen (2010), Olaf Kolkman (2015).

Onze partners

Dankzij samenwerkingen bereiken we meer. Wij zijn de volgende partijen dankbaar voor hun samenwerking:

Ere-leden

De active leden maken dat de vereniging bestaat. Als kleine erkenning hiervoor heeft de NLUUG het ere-lidmaatschap dat wordt toegekend aan personen die zich voor lange tijd of buitengewoon hebben ingezet voor de vereniging. Zie de ere-leden.

Privacy policy

Als professionele organisatie begrijpen wij uw behoefte aan privacy. Hoe NLUUG hiermee omgaat kunt u lezen in onze Privacyverklaring.

Vereniging NLUUG

2018-10-11
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede