[NL] English  

NLUUG online Privacy en Anti-Spam beleid

De NLUUG is een gebruikersvereniging van (professionele) Open Source en UNIX gebruikers in Nederland. Onze belangrijkste doelstelling is het promoten van het gebruik van en de kennis over Open Source, Open Standaarden en UNIX. Dit doen we door het ondersteunen van het uitwisselen van informatie tussen leden onderling en tussen leden en geïnteresseerde derden. Voorbeelden van de activiteiten van de NLUUG zijn de organisatie van technische conferenties, het onderhouden van een electronisch tijdschrift en het aanbieden van mailing-lijsten.

Bij het uitvoeren van onze activiteiten, vergaren we informatie over leden en niet-leden en slaan we deze informatie op. Dit beleid geeft weer hoe we met deze informatie omgaan en hoe we deze gebruiken.

Privacy

Om een aantal redenen is het noodzakelijk voor de NLUUG om kennis te hebben over mensen en organisaties die lid zijn van de NLUUG of die activiteiten van de NLUUG bezoeken. In de rest van dit beleid noemen deze collectie van kennis "data".

We beloven dat we netjes omgaan met die data, en dat we ons houden aan de volgende regels:

  1. We gebruiken de data die we verzamelen alleen voor NLUUG-zaken.
  2. We geven de data niet aan derde partijen (inclusief de leden van de NLUUG zelf).
  3. We kunnen de data gebruiken om u om de hoogte te brengen van activiteiten van de NLUUG of zusterorganisaties indien we vermoeden dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn. De beslissing om dit wel of niet te doen is aan het NLUUG-bestuur.
  4. Wanneer we u vragen data te geven, geven we tevens de mogelijk aan te geven dat we niet gemachtigd zijn die data te gebruiken voor de reden hiervoor gemeld.
  5. Op vezoek vertellen we wat we van u weten, en bieden we u de mogelijkheid de data te verifiëren en corrigeren.

Beveiliging

Met betrekking tot de beveiliging van de data beloven we het volgende:

  1. We nemen voldoende beveiligingsmaatregelen om de data te beveiligen tegen ongeoorloofde inzage door aanvallers. Data is nooit opgeslagen op systemen die direct aan het internet hangen.
  2. We houden geen electronische overzichten bij van financiële data (zoals creditcard-nummers) buiten dat, wat noodzakelijk is om veilige betalingen te kunnen doen.

E-Mail adressen

Met betrekking tot e-mail adressen beloven we het volgende:

  1. We geven e-mail adressen of abonneelijsten van NLUUG mailinglijsten nooit aan derde partijen. Indien een bericht wordt verstuurd aan een NLUUG mailinglijst, nemen we voorzieningen om de geadresseerden te verbergen.
  2. We zullen niet spammen, d.w.z. ongevraagde e-mails sturen aan onbekenden. Alleen mensen die hun e-mail adres aan ons hebben gegeven, kunnen mail van ons verwachten.
  3. Als u op een mailinglijst staat, heeft u de mogelijk uzelf hiervan te verwijderen. U wordt op die mogelijkheid gewezen in elke mail die door de lijst wordt verstuurd.

Indien u met iemand wenst te praten over dit beleid, of wilt weten wat wij over u hebben opgeslagen, neem dan contact op met de NLUUG via een e-mail aan info@nluug.nl.

Vereniging NLUUG

2018-02-08
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede