Voorjaars-
conferentie
2009
 

Filesystemen
en Opslag

 
7 mei 2009

Inschrijving

Wij vragen u om zich van te voren in te schrijven, zodat wij een badge, T-shirt en conferentie-tas kunnen klaarmaken. Voor ons is het nuttig vooraf te hoeveel mensen er komen, onder andere voor het inschatten van de benodigde hoeveelheid eten en drinken.

Kosten

Leden van de NLUUG en zuster organisaties (inclusief GUUG, UKUUG en USENIX), betalen €135 voor de gehele dag. Student-leden betalen niets.

Niet NLUUG-leden die alleen deze dag bij willen wonen betalen het standaard tarief van €290. Het is echter goedkoper om eerst NLUUG lid te worden.

  Incl BTW Excl BTW
NLUUG leden €135 €113,45
niet-leden €290 €243,70
NLUUG studentleden gratis gratis
studenten €26 n.v.t
vrijwilligers gratis gratis
sprekers gratis gratis

Leden van de UKUUG krijgen 50% korting op de NLUUG-ledenprijs. Dit in het kader van stimulering van internationale uitwisseling. NLUUG-leden kunnen ook voor half geld deelnemen aan UKUUG bijeenkomsten.

Betaling

Als nu niet binnen 7 dagen een bevestiging hebt onvangen van uw inschrijving, dan is het mogelijk dat er iets is misgegaan. Neem in dat geval contact op met ons buro,

Betaling per bank vooraf

Postbank rekening 2353318
t.a.v. “NLUUG”
te Ede

Betaling bij aankomst

Om ons voor te kunnen bereiden op uw komst, verzoeken we u zich vooraf aan te melden. Om wachtrijen bij de balie te voorkomen, verzoeken wij u ook vooraf te betalen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u op de dag zelf bij binnenkomst alsnog betalen cache, met de pinpas of per accept-giro. Credit-cards kunnen wij niet verwerken.

Betaling Internationaal

IBAN: NL77 PSTB 0002 3533 18
BIC/SWIFT: PSTBNL21

Voorjaar 2009

2021-10-21
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede