Het NLUUG-lidmaatschap

Toon uw hart voor `Open', meldt u vandaag aan als lid!

Het NLUUG-lidmaatschap gaat per jaar en loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen kan op ieder moment. U bent lid op het moment dat de betaling heeft plaatsgevonden. De NLUUG verstrekt voor alle betalingen facturen met 21% btw, naar keuze geadresseerd aan u persoonlijk of op naam van een bedrijf of organisatie.

Aanmelden

U kunt op twee manieren lid van de vereniging worden:

  • door ons een email te sturen. Zie contact met ons.

  • U kunt ook naar een dag-conferentie komen, en daar ter plaatse lid worden. U dient dan met PIN ter plaatse de lidmaatschapscontributie te betalen. Deze optie is euro 25 ex. btw duurder wegens administratiekosten. U kunt nadien bij de penningmeester wel een officiele btw-factuur opvragen voor uw boekhouding of declaratie.

Donateurs aanmelden

Neem contact op met ons als uw bedrijf of organisatie donateur wil worden van de NLUUG. Via het donateursschap kunt u de contributies van werknemers in één (verzamel)factuur voldoen. Maar belangrijker, via het donateurschap steunt uw bedrijf de NLUUG om het "Open"gedachtegoed uit te dragen.

Wijziging

Wijziging van persoonsgegevens, zoals adreswijzigingen, kunt u zelf doorvoeren op het ledendeel van deze website. De geregistreerde werknemers kunnen ook de gegevens van hun werkgever aanpassen.

Facturering en opzegging

In het begin van een kalenderjaar ontvangen NLUUG-leden en -donateurs een factuur met betrekking tot de contributie van dat jaar. U kunt zich na ontvangst nog afmelden als lid. Een email naar onze administratie volstaat. Opzeggingen worden door ons per email bevestigd.

Lidmaatschap

 
2023-01-21
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede