NLUUG Najaarsconferentie 1994


De programmacommissie van de NLUUG Najaarsconferentie 1994 heeft de eer u uit te nodigen voor de conferentie:

The REAL Unified Unix

Datum: 15 november 1994
Plaats: `De Reehorst' te Ede

Inleiding (Nederlands)

  Introduction (English)

  Voorlopig overzicht van de conferentie

  Abstracts van lezingen

  Organisatie

  Aanmelding en betaling

  Aanmeldingsformulier