NLUUG Najaarsconferentie 1994


The REAL Unified Unix

In de tachtiger jaren dreven de verschillende Unix implementaties steeds verder uiteen. Men sprak over drie hoofdstromen waarvan individuele Unix versies waren afgeleid: De oorspronkelijke AT&T stroom met System V, de Berkeley variant (BSD) en de PC variant Xenix.

 Op initiatief van AT&T en Sun werd er gestart met de bouw van een 'unified' Unix release die de verworvenheden van de drie hoofdstromen in zich zou verenigen, de System 5 Release 4 (SVR4).
Dit initiatief werd door de markt van concurrerende Unix aanbieders als bedreigend ervaren en - uit protest - werd de tegenhanger OSF opgericht. AT&T vervreemdde vervolgens zijn Unix belangen in Unix International, waarmee de oorspronkelijke driedeling van Unix stromingen getransformeerd was in een tweedeling: Het OSF kamp versus het UI kamp.

 Een belangrijke stap tot hereniging van beide stromingen werd genomen door zes toonaangevende Unix leveranciers die onder de naam COSE (Common Open Software Environment) een proces startten om tot vergaande standaardisatie te komen. De discussie wordt daarbij in wezen niet meer gevoerd over de operating systeem interfaces maar juist over de elementen die de Unix implementaties onderling incompatible maakten, zoals windows systeem (implementatie/toolkit en Look&Feel), het mechanisme voor gedistribueerde applicaties, beheers- en netwerk management.
Vanuit het COSE initiatief is een inspanning gestart om een standaard applicatie-omgeving te specificeren en te bouwen, onder de naam "Common Desktop Environment" waarin window omgeving, look en feel, deskset applicaties en interoperability werden vastgelegd.

 De laatste stap in het proces van eenwording is de in maart 1994 gedane aankondiging van een samengaan van de vroegere leden van OSF en UI in een nieuwe organisatie die voorlopig de naam OSF zal blijven dragen. De Unix specificaties zijn ondergebracht bij X/Open die deze zal beheren en een 'branding' proces op gaat zetten.

 Dit zijn in grote lijnen de ontwikkelingen die het decor vormen voor de najaarsconferentie van de NLUUG. Na 25 jaar van een turbulent leven van groei en verscheidenheid ziet het er naar uit dat convergerende standaarden de verdere levensloop van Unix zullen bepalen. Deze standaarden en nieuwe ontwikkelingen zijn het onderwerp van deze NLUUG najaarsconferentie.

 

Namens de programmacommissie:
Willem de Vries, voorzitter.