NLUUG Najaarsconferentie 1994


Aanmeldingsformulier

Bedrijf/Instituut:
   Naam: _______________________________ 

Lid van de NLUUG:
(Ja/Nee): ______ (Lidmaatschaps nr: ______)

De badge(s) moet gestuurd worden naar:
  Adres: _______________________________
         _______________________________ 
         _______________________________ 


Naam deelnemer(s):
      1  _______________________________ 
      2  _______________________________ 
      3  _______________________________ 
      4  _______________________________

         _____ x Fl 125,00 (leden)
                 Fl 350,00 (niet-leden)
                 Fl  30,00 (studenten)

Totaal Fl ________

Wijze van betaling:

      o Contant aan zaal       
      o Na ontvangst van een factuur.

Dit aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk mailen naar:

        Buro NLUUG