De Grote Verbouwing

Jullie zijn al wat gewend van ons: in de afgelopen jaren is de vereniging stevig verbouwd. Eerst de statuten herschreven, toen de ledenstructuur op de kop gezet, en nu de ondersteuning van het dagelijks beheer aangepakt. We zijn klaar om de volgende 30 jaar van ons bestaan te beleven!

Verenigingsbeheer

Zoals jullie waarschijnlijk wel gehoord hebben, worden de zaken van de NLUUG sinds 1 juli niet meer waargenomen door buro interactie. Wij hadden een aantal redenen om onze ondersteuning te heroverwegen en daarbij paste interactie niet. Helaas werden we flink tegengewerkt, waardoor de overgang niet zo makkelijk verliep. Hopelijk hebben jullie daar weinig van gemerkt. Ondertussen hebben we de meeste zaken weer op orde, dus tijd voor een verslagje.

NLUUG is een virtueel kantoor geworden: er is geen buro meer, maar verschillende dienstverleners op verschillende plekken.

  • er is een nieuw (landelijk) 085 telefoonnummer gekomen. Door de wonderen van VoIP zijn de nummers uit Ede ook nog bruikbaar, zelfs de fax.
  • de telefoon komt de komende tijd uit bij de secretaris. Dit blijkt grote voordelen te hebben: een veel persoonlijker contact met de leden levert nu al resultaat op.
  • de postbus en het archief zijn uitbesteed aan ColorBC in Ede. Deze organisatie scant onze binnengekomen post in, zodat wij volledig digitaal kunnen werken.
  • de facturen komen bij de penningmeester zelf. Voor de jaarrekening wordt een boekhouder gezocht. Onafhankelijke contrôle heeft nu onze voorkeur, boven een buro wat alles ineen doet.
  • voor de conferenties hebben we ons (nog) niet vastgelegd op een organisatie. Er zijn erg veel aanbieders. De najaarsconferentie wordt geregeld door Debbie Reinders, waar bestuursleden positieve ervaringen mee hebben vanuit andere kring.
  • de ledenadminstratie hadden we sinds twee jaar al helemaal overgezet naar eigen software. Geen gesloten software-pakket met licentiekosten meer! Die stap was dus al gemaakt.

De verhuizing

Het ging niet vanzelf, maar gelukkig hebben we het archief van veertig jaar UNIX weer in handen. Het was duidelijk dat zich sinds de verhuizing van Iqoniq naar Interactie een boel papier had verzameld. Maar liefst een hele kuub administratie kon naar de plaatselijke oud-papier aktie voor het goede doel.


Het interessante deel van de papieren is gesorteerd en in bewaardozen verpakt. In de kelder van ColorBC in Ede zijn onze spullen de komende jaren te vinden.

De stapels NLUUG, EUUG en USENIX proceedings bij elkaar geeft een indrukwekkend beeld van een levendige UNIX geschiedenis. Het zou mooi zijn als onze gemeenschap terug naar een levendiger niveau kan worden getild. Doe mee, help mee!

Als iemand nog meer UNIX/Linux history wil toevoegen aan onze verzameling, dan is daar nog ruim plek voor. Het moet dan wel gaan over verenigingswerk, geen vakbladen.

De toekomst

We zijn klaar voor een frisse toekomst. In de komende jaren kunnen de inkomsten weer worden gebruikt voor interessante bijeenkomsten. Dat hoeft niet uitsluitend te zijn in de vorm van conferenties: avondsessies, workshops, hackersbijeenkomsten, ... er is veel mogelijk. Wij ondersteunen jullie plannen graag met onze contacten, tooling en financieel.


Op 10 september 2013 hebben wij een feestje gevierd, geproost op onze nieuwe toekomst. Leden help ons met onze (nieuwe) aktiviteiten!


v.l.n.r het bestuur: Mark, Pieter-Paul, Rudi en Luc. Patrick en Marcel konden niet.
Nieuws:
2023-03-24
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede