In memoriam Chel van Gennip

Afgelopen vrijdag, 12 december [2008] is Chel van Gennip onverwachts overleden. Chel was in de jaren '90 bestuurslid van NLUUG. Chel heeft veel voor NLUUG betekend.

Jan Christiaan van Winkel, oud-bestuurslid, vertelde ons dit: "Toen we ons lidmaatschap van EurOpen opzegden, hebben we de leden beloofd `iets' internationaals te gaan verzorgen. De meesten binnen het bestuur dachten dat het financieel niet haalbaar was. Chel heeft alles (als penningmeester) doorgerekend, en kwam tot de conclusie dat SANE98 wel haalbaar was, en zette ons op het spoor van een congres-garantiefonds (als je iets internationaals opzette kon je tegen geringe premie een verlies verzekeren). Uiteindelijk was dat de reden dat we het toch aandurfden."

SANE is maar liefst 5 maal georganiseerd door NLUUG (1998, 2000, 2002 en 2004) en stichting SANE (2006) en elke keer was het een succes. Zonder het initiële werk van Chel waren deze conferenties er niet geweest.

Daarnaast heeft Chel mede aan de wieg gestaan van NLLGG, een vereniging die nog steeds floreert. Chel heeft zich verder altijd ingezet voor vrije software, open systemen en open standaarden, ook nadat hij teruggetreden was uit het NLUUG bestuur.

We zullen hem missen.
namens het NLUUG-bestuur,
armijn

Nieuws:
2018-12-14
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede