NLUUG

VOORJAARSCONFERENTIE 1995

De NLUUG nodigt u van harte uit voor deze tweedaags conferentie. Ja u leest het goed - twee dagen achtereen zullen prominente sprekers op het gebied van networking in de theorie en in de praktijk u informeren over de laatste ontwikkelingen.

In tegenstelling tot de gewoonlijke gang van zaken met NLUUG conferenties is deze keer een andere manier van samenstellen van het programma verkozen: alle sprekers houden hun presentatie op uitdrukkelijke uitnodiging van de NLUUG. Deze manier van programma-opbouw heeft er dan ook toe geleid dat een "single track" verkozen is.

Wie kunt u zeker als spreker verwachten?

Er staan nog meer sprekers op de nominatie, waarvan nog niet 100% zeker is dat ze komen. De programma-commissie bestaande uit Frances Brazier (voorzitter), Jos Alsters, Teus Hagen en Evi Nemeth informeren u hierover zo spoedig mogelijk. Zie ook de engelse versie van deze pagina voor aanvullende informatie (met name voor buitenlandse gasten).

Tevens zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Dit zal een bijzondere vergadering worden, want vier van de acht bestuursleden zullen zich terugtrekken uit het bestuur en als het goed is, door u worden gedechargeerd. Zorg dat u er ook bij bent! Ook zullen de door ons voorgedragen nieuwe leden, uiteraard met uw goedkeuring, worden geinstalleerd.

Expositie:
Er zal ook een tweedaagse expositie worden gehouden door leveranciers van netwerk gerelateerde produkten.

Een vraag die voor de hand ligt is:
Is het mogelijk om slechts voor een dag in te schrijven? Ja, dat kan, maar u mist wel de beste helft van de conferentie....!

Kosten:
De prijs voor twee dagen bedraagt voor NLUUG leden fl.200,- en voor een (1) dag fl.125,-.

De prijs voor twee dagen bedraagt voor niet-NLUUG leden fl.550,- en voor een (1) dag fl.350,-

De prijs voor twee dagen bedraagt voor studenten (op vertoon van college-kaart) fl.50,00 en voor een (1) dag fl.30,00.

Boek zo spoedig mogelijk, zodat u van een deelname-plaats verzekerd bent.