Attribuut-gebaseerde authenticatie met IRMA

Spreker: Bart Jacobs

Abstract

Attributen zijn eigenschappen van mensen zoals “man”, “inwoner van Nijmegen”, “ouder dan 18”, “mobiel nummer is …”, “BSN is …”, “lid van NLUUG”, “lidmaatschapnummer van NLUUG”, enz. Attributen kunnen op een flexibele en privacy-vriendelijke manier gebruikt worden voor authenticatie, waarmee je bijvoorbeeld voor het (online) bekijken van een filmpje kunt aantonen dat je boven de 16 bent, zonder dat je iets anders van jezelf onthult.

Deze voordracht behandelt attribuut-gebaseerde authenticatie in algemene zin, maar ook heel concreet, in de vorm van het IRMA systeem, dat nu uitgerold wordt door de stichting Privacy by Design Foundation

Biografie

Prof. dr. Bart Jacobs (1963) is hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met zijn onderzoeksgroep heeft hij de afgelopen jaren aan een aantal maatschappelijk relevante onderwerpen gewerkt rond chipkaarten (bijv. in het biometrische paspoort en het OV), elektronisch stemmen, slimme meters, kilometerheffing, EPD en privacy.

Jacobs is nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke discussies rond computerbeveiliging en privacy, en wordt regelmatig gehoord in de media en in het parlement. In 2007 was Jacobs lid van de commissie Korthals Altes die over de herinrichting van het Nederlandse stemproces moest adviseren. In 2008 kreeg zijn onderzoeksgroep wereldwijde aandacht voor de aangetoonde zwakheden in de alom gebruikte chipkaart, de Mifare Classic (oa. in de OV-chipkaart). Hij is lid van de Nationale Cyber Security Raad en voorzitter van de Raad van Advies van Bits of Freedom.

In 2016 richtte hij de stichting Privacy by Design op voor de uitrol van de privacy-vriendelijke techniek IRMA voor attribuut-gebaseerde authenticatie.

najaar 2017

2018-08-15
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede