[home]

Nieuwe voorzitter

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2000 is Willem de Vries afgetreden als bestuurslid van de NLUUG, en is bekend gemaakt dat het bestuur uit haar midden Jan Christiaan van Winkel heeft gekozen als nieuwe voorzitter.

Van deze bestuurswisseling is ook een persbericht verschenen.
 

Openingsrede van de nieuwe voorzitter


De NLUUG is hét aanspreekpunt voor de UNIX gebruikers in Nederland. Ondanks alle ontwikkelingen in de IT wereld is de NLUUG een stabiele factor gebleven.  De NLUUG moet zich hierop blijven richten.  Woorden als ``onafhankelijk'' en ``niet-commercieel'' staan bij de NLUUG hoog in het vaandel.

Er is toch wel enig rivaliteit tussen de verschillende UNIX implementaties (al dan niet Open Source).  Juist daarom moet de NLUUG de bindende factor tussen de verschillende UNIX gebruikers blijven. De NLUUG zal zich dan ook niet polariserend opstellen.

Er is in Nederland ook zeker een plaats voor specifieke UNIX gebruikersverenigingen (zoals bijvoorbeeld Linux, met de NLLGG en FreeBSD met de NLFUG).  De NLUUG ziet juist een rol als paraplu-organisatie voor zichzelf weggelegd, waar alle UNIX gebruikers en alle andere UNIX verenigingen zich op gemeenschappelijk terrein weten.

Daarnaast is het van belang dat de NLUUG realiteitszin naar buiten blijft brengen.  Zeker als er een ``hype'' rond een UNIX gerelateerd onderwerp onststaat, is het van belang als de NLUUG in haar uitingen niet in de hype meegaat, maar juist op beschouwende wijze de ontwikkelingen volgt.  De NLUUG daar waar noodzakelijk eventuele onjuistheden in de pers rond UNIX rechtzetten.  De NLUUG heeft in het verleden al enige malen verwarrende mededelingen kunnen rechtzetten dankzij alert reageren van haar woordvoerder.

De NLUUG onderhoudt contacten met verschillende zusterorganisaties. Door deze contacten kunnen gezamelijke interesses beter bediend worden.  Zo kunnen bijvoorbeeld gezamelijk conferenties georganiseerd worden, samen CD's uitgebracht worden en dergelijke.

Ook met buitenlandse zusterorganisaties (zoals andere nationale UNIX gebruikergroepen en USENIX) wordt uitgebreid contact onderhouden. Hierdoor kan betere afstemming plaatsvinden van conferentiedata en locaties, en kunnen ideeën voor conferentiesprekers uitgewisseld worden.  Ook kan op deze wijze een groter bereik van internationale conferenties verkregen worden doordat ook de leden van de andere verenigingen over een NLUUG conferentie te horen krijgen.

De NLUUG zal in de contacten met de leden meer en meer gebruik gaan maken van email.  Dit medium is veel efficiënter en sneller te gebruiken dan de papieren post.  Daarom dat de NLUUG nu bezig is met het verzamelen van de emailadressen van haar leden.  Omdat de NLUUG leden kritisch zijn en al veel geplaagd worden met SPAM, zal de NLUUG een reglement opstellen met daarin de wijze waarop met emailadressen van leden wordt omgegaan.  Zorgvuldigheid staat bovenaan!

Een mogelijke uitbreiding van de diensten voor de leden zou een discussierubriek kunnen zijn.  Bij andere gebrukersgroepen is een dergelijke rubriek een veelgebruikte dienst.  Uiteraard zal daarbij
opgepast moeten worden dat de consultancy bedrijven zich niet het brood uit de mond geroofd voelen.  Daar heeft de NLUUG immers ook leden!  De NLUUG is op zoek naar meer diensten die zij haar leden kan bieden.  Suggesties vanuit de leden zijn van harte welkom!

Om de NLUUG ook in de toekomst bestaansrecht te laten hebben is ledenwerving een belangrijk punt op de agenda.  Nieuwe initiatieven op dit vlak zijn:

De NLUUG wil ook in de toekomst de onafhankelijke bron van UNIX informatie blijven die het in het verleden was.

Utrecht, 25 april 2000


Gewijzigd: 26 april 2000 (jv)