[NL] English  

Vormen van lidmaatschap

NLUUG kent het lidmaatschap voor personen (met stemrecht) en het donateurschap voor organisaties (lid zonder stemrecht).

Leden en donateurs hebben toegang tot een groot netwerk van professionals, specialisten en aanstormend talent! Wat door alle bezoekers van onze conferenties en bijeenkomsten altijd gewaardeerd wordt is het aspect van netwerken. De NLUUG conferenties en bijeenkomsten zijn een uitgelezen mogelijkheid om met professionele en zeer ervaren specialisten van gedachte te wisselen en op een neutraal terrein de verschillende meningen te kunnen horen.

Lidmaatschap voor personen

Individuen worden op persoonlijke titel lid de NLUUG. Liefhebbers van Open Systemen en UNIX worden dus onafhankelijk van hun werkgever lid van de NLUUG (dit in tegenstelling tot de situatie voor 2012) De voordelen van het NLUUG lidmaatschap kunnen alleen worden genoten door de persoon die het lidmaatschap is aangegaan. Het is echter wel gebruikelijk dat werkgevers de kosten van het lidmaatschap vergoeden.

Lidmaatschap (L)

Verreweg de meeste leden hebben het standaard "lidmaatschap", gebonden een natuurlijk persoon. De meeste nieuwe lidmaatschappen worden aangegaan om een bezoek te kunnen brengen aan onze bijeenkomsten.

Studentenlidmaatschap (S)

Uiteraard is het van groot belang om de nieuwe generatie van IT professionals te betrekken bij een vereniging als de NLUUG. Hiervoor is het studentenlidmaatschap ingesteld dat tegemoet komt aan de beperkte financiële draagkracht van studenten. Je betaalt minder contributie en gaat goedkoper naar conferenties.

Donateursschap voor Organisaties

Bedrijven en andere organisaties kunnen er voor kiezen om zelf een relatie aan te gaan met de vereniging. Donateurs steunen de NLUUG vereniging structureel financieel! Het bestuur is gebaseerd op vrijwilligerswerk, maar het organiseren van conferenties en andere bijeenkomsten en de diverse services kosten echter wel veel geld. Om de (financiële) drempel voor de individuen zo laag mogelijk te houden, vragen we van de (PLUS-)donateurs een wat grotere financiële bijdrage. Op die manier kunnen we de hoge kwaliteit en continuïteit waarborgen.

Wil je organisatie structureel donateur worden? Neem dan contact op met ons buro.

Lidmaatschap

 
2023-01-21
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede