Contributietarieven 2019

Het overzicht van de NLUUG-lidmaatschapstarieven. De contributies gelden altijd voor een kalenderjaar (jan-dec).

Persoonlijk lid

NLUUG is een vereniging die zich richt op personen. Leden zijn personen en deze personen hebben stemrecht. Uitsluitend leden kunnen deelnemen aan onze conferenties.

Bent je gekoppeld aan een organisatie die donateur is, dan dekt dat automatisch je factuur, totdat je van baan verandert.

Lidmaatschap 2019 Type excl. BTW + 21% BTW
Lid (persoon) L 132,23 € 160,00 €
Student* (persoon) S 20,66 € 25,00 €
*) Voor studenten in voltijd.

Als je werkgever wel bij ons bekend is, maar geen donateur (meer) is, dan zie je diens naam op je persoonlijke contributie-factuur. Bij sommige werkgevers kun je deze rekening daardoor als (studie)kosten declareren.

Bedrijf al donateur

organisaties (bedrijven, instellingen, stichtingen etc.) kunnen donateur-lid worden. Donateurs zijn bij de NLUUG-leden zonder stemrecht. Het donateurs-lidmaatschap heeft bij de NLUUG twee functies. Deze werken op zichzelf en in combinatie.

  1. Het structureel financieel steunen van de vereniging. Dit komt geheel ten goede aan de activiteiten van de NLUUG. De NLUUG heeft geen winstoogmerk. Alle financiële middelen worden besteed aan het zo goed mogelijk behalen van de doelstellingen van de vereniging. Het bestuur is gebaseerd op vrijwilligerswerk, maar het organiseren van conferenties en andere bijeenkomsten en de diverse services kosten geld. Dankzij de donateurs blijft de toegangsprijs voor deelnemers zo laag mogelijk. Een donateur steunt zo het Unix/Linux vakgebied.
  2. Het dragen van de contributie van de werknemers die lid zijn van de vereniging. Je realiseert hiermee in feite een verzamelfactuur om de lidmaatschapscontributie van de medewerkers van je organisatie te voldoen. Ook stagiaires en inhuurkrachten tellen als medewerker.
Donateurschap 2019 Code Werkn.lid excl. BTW +21% BTW
Donateur 1 D1 1 132,23 € 160,00 €
Donateur 2 D2 3 264,46 € 320,00 €
Donateur 4 D4 5 528,93 € 640,00 €
Donateur 8 D8 10 1057,85 € 1280,00 €
Donateur PLUS DP 1900,00 € 2299,00 €

Lidmaatschap

 
2020-01-12
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede