Contributietarieven 2023

Het overzicht van de NLUUG-lidmaatschapstarieven. De contributies gelden altijd voor een kalenderjaar (jan-dec).

De hoge inflatie van 2022 zal in onze conferentie-kosten flink terug te vinden zijn. Daarom gaat ons eenheidstarief omhoog van 170€¹ naar 185€ incl BTW (+9%).

¹) Door een configuratie-fout hebben een klein aantal leden in 2022 een factuur van €160 gekregen. Deze leden hadden even geluk.

Persoonlijk lid

NLUUG is een vereniging die zich richt op personen. Leden zijn personen en deze personen hebben stemrecht. Uitsluitend leden kunnen deelnemen aan onze conferenties.

Bent je gekoppeld aan een organisatie die donateur is, dan dekt dat automatisch je factuur, totdat je van baan verandert.

Lidmaatschap 2023 Type excl. BTW + 21% BTW
Lid (persoon) L 152,89 € 185,00 €
Voltijds Student S 28,93 € 35,00 €

Als je werkgever wel bij ons bekend is, maar geen donateur (meer) is, dan zie je diens naam op je persoonlijke contributie-factuur. Bij sommige werkgevers kun je deze rekening daardoor als (studie)kosten declareren.

Bedrijf al donateur

Organisaties (bedrijven, instellingen, stichtingen etc.) kunnen donateur-lid worden. Donateurs zijn de leden zonder stemrecht. Het donateurschap heeft bij de NLUUG twee functies. Deze werken op zichzelf en in combinatie:

  1. Het structureel financieel steunen van de vereniging. Dit komt geheel ten goede aan de activiteiten van de NLUUG. De NLUUG heeft geen winstoogmerk: alle financiële middelen worden besteed aan het zo goed mogelijk behalen van de doelstellingen van de vereniging. Het bestuur is vrijwilligerswerk, maar het organiseren van conferenties en andere bijeenkomsten en de diverse diensten kosten geld. Dankzij de donateurs blijft de toegangsprijs voor deelnemers zo laag (momenteel zelfs gratis). Een donateur steunt zo het Unix/Linux vakgebied.
  2. Het dragen van de contributie van de werknemers die lid zijn van de vereniging. Je realiseert hiermee in feite een verzamelfactuur om de lidmaatschapscontributie van de medewerkers van je organisatie te voldoen. Ook stagiaires en inhuurkrachten tellen als medewerker.
Donateurschap 2022 Code Werkn.lid excl. BTW +21% BTW
Donateur 1 D1 1 152,89 € 185,00 €
Donateur 2 D2 3 305,78 € 370,00 €
Donateur 4 D4 5 611,57 € 740,00 €
Donateur 8 D8 10 1223,14 € 1480,00 €
Donateur PLUS DP 2140,49 € 2590,00 €

Lidmaatschap

 
2023-01-21
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede