Inleiding

 

Open Source Software begint op steeds meer plaatsen een belangrijk deel uit te maken van de infrastructuur. De Unix gemeenschap is al vele jaren bekend met succesnummers als BIND, Apache Sendmail en het GNU project, zonder welke het Internet in de huidige vorm niet zou kunnen bestaan. Maar nu begint deze vrij verspreidbare software op meer en meer plaatsen ingang te krijgen. Mede dankzij het gebruik van open standaarden kan software van verschillende makelij steeds beter samenwerken.

Voor veel mensen, met name managers, wordt het voordeel dat Open Source Software in technisch opzicht heeft, gecombineerd met een compleet andere kostenopbouw en zorgen over licenties en onderhoud. Het is daardoor niet voor iedereen voor de hand liggend om over te stappen op Open Source Software en het gebruik van open standaarden.

Daarom dat de Nederlandse Unix Gebruikersgroep (NLUUG) een conferentie organiseert op het gebied van Open Source en open standaarden. Hierbij hebben we gekozen voor een opzet met een drietal tracks. Uiteraard een technisch georiënteerde track, met ins en outs over bepaalde Open Source Software paketten en open standaarden. Daarnaast een track over ervaringen met het invoeren van Open Source Software. Door te leren van de ervaringen van anderen kan men zelf beter beslagen ten ijs komen bij het maken van beslissingen om al dan niet over te stappen. En tenslotte een track met discussiemateriaal: ``Total Cost of Ownership'', licenties en juridisch getouwtrek.

Juist deze conferentie zal veel voer voor gesprek geven tijdens de pauzes - Open Source gebruikt u immers niet voor niets. Maak goed gebruik van de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met uw vakgenoten. Ik wens u een goede conferentie toe!

Namens de programmacommissie,
J.C. van WinkelLast modified: Sat, 10 Apr 2004 06:43:43 +0200