Inleiding

 

In 1996 schreven we bij het voorwoord van de najaarsconferentie:

```Het Unix systeem is van oudsher het systeem van talen en "tools" .... Nieuwe tools en talen zijn in opmars: Perl, Java, Python, C++, TCL/Tk, HTML, enz. Het een wordt uitgebouwd tot een professionele standaard, terwijl het ander voortkomt uit het publieke domein en aan de standaard van deze dag voldoet. Wordt het met deze nieuwigheden allemaal beter? '''

Inmiddels zijn we negen jaar verder. De voornoemde nieuwelingen hebben zich bewezen en zijn inmiddels tot de gevestigde orde toegetreden. Maar de ontwikkelingen staan niet stil: Nieuwe standaarden worden gemaakt, nieuwe talen komen en bestaande talen worden aangepast, uitgebreid en verbeterd (?).

Daarnaast worden nieuwe tools ontwikkeld die het leven van onder andere de systeembeheerder makkelijker maken.

Tijd daarom voor een nieuwe opname van de stand van zaken. De programmacommssie heeft voor deze conferentie een selectie gemaakt van lezingen en tutorials waarmee u op talen en tool gebied weer helemaal up-to-date kunt raken. En dat zonder de hygiene van de code uit het oog te verliezen (maar de uitleg daarvan laten we graag aan de keynote spreker over)...

Tijdens een conferentie als deze is informatieuitwisseling tussen de bezoekers van groot belang. Daarom hebben we twee tijd-slots gereserveerd voor Special Interest Group en Birds-of-a-Feather sessies. Het eerste slot wordt gevuld door de KDE SIG. Wij hopen dat door deze SIG en BoF sessies nog meer kennisoverdracht mogelijk wordt. Heeft u interesse een SIG te starten of een BoF sessie te beleggen? Neem dan contact op met het NLUUG bureau.

Wij wensen u een prettige en leerzame conferentie dag toe.

Namens de programmacommissie,
Jan Christiaan van WinkelDe volgende organisaties sponsoren deze conferentie. Ook sponsoren? Zie voor sponsor-items de link 'Sponsoring'.
[AT logo] [Snow Logo] [Google Logo]

Last modified: Mon, 17 Oct 2005 14:40:47 +0200