NLUUG: Najaarsconferentie 2002

INLEIDING

Extreme UNIX

UNIX boldly goes where no OS has gone before

"Extreme UNIX" is natuurlijk een interessant onderwerp maar wat is "Extreme UNIX" nu eigenlijk? Tijdens het samenstellen van het programma werd duidelijk dat wat voor de een extreem is, voor de ander heel normaal is. Om een voorbeeld te geven: van de gezamenlijke ftp server van de NLUUG en SURFnet is op één dag ruim één Terabyte gedownload. Is dit extreem of niet? Het is maar hoe je het bekijkt. Zeker als je je realiseert dat deze ftp server een uit de kluiten gewassen PC is.

Tijdens deze conferentie wordt gesproken over UNIX in extreme omstandigheden. In twee tracks komen drie categorieën aan bod; "netwerken", "applicaties" en "embedded systemen". Dit zijn drie heel verschillende toepassingsgebieden van "Extreme UNIX" waaruit duidelijk blijkt dat het UNIX operating system zeer flexibel en goed te configureren is.

Door deze brede keuze van toepassingsgebieden hoopt de programmacommissie u een gevarieerd en leerzaam programma aan te bieden.

Ik wens u een goede conferentie toe!

Namens de programmacommissie,

Bob Eskes
Voorzitter programmacommissie


Last modified: Tue, 2 Sep 2003 23:18:17 +0200


Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met: nluug-nj02@iconiq.nl