NLUUG ALV 2020

 
maandagavond 13 juli 2020
 
Video-conferencing

Vanwege Corona hebben we onze voorjaarsconferentie moeten afzeggen. Het is nog niet bekend of een najaarsconferentie haalbaar is. Toch moet er een ledenvergadering worden gehouden: dat gaat dus via video-conferencing.

Agenda

 • Opening
 • Mededelingen
 • Vaststellen agenda
 • Presentatie jaarverslag 2019 (download PDF)
 • Presentatie financieel jaarverslag 2019 (download PDF)
 • Kascontrolecommissie over financieel jaarverslag 2019
 • Akkoord + vrijwaring bestuur financieel jaarverslag 2019
 • (Her)verkiezing kascontrolecommissie
 • Actieve ledenwerving
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Aanmelden

Dit evenement is alleen toegankelijk voor NLUUG-leden. aanmelden is noodzakelijk.

Activiteiten

2020-07-17
 
Vereniging NLUUG
info@nluug.nl
           postbus 8189
6710 AD Ede