NLUUG Voorjaarsconferentie 1996

Het thema van de voorjaarsconferentie is "Security". De conferentie bestaat uit 2 delen: op 8 mei worden tutorials gegeven, op 9 mei worden er lezingen gehouden. Parallel aan de conferentie wordt een expositie georganiseerd. Zoals gebruikelijk heeft de conferentie plaats in "de Reehorst" in Ede.

Programma

De abstracts van de lezingen zijn te vinden in het programmaboekje, dat inmiddels ook al per post aan de leden verstuurd is.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via een electronisch inschrijfformulier. Natuurlijk kunt U ook contact opnemen met het buro van de NLUUG.

Programmacommissie

De programmacommissie bestaat uit Jan Christiaan van Winkel, Chel van Gennip, Nico Caarls, Mark Overmeer en Edwin Kremer. De programmacommissie is via email te bereiken op het adres pc-vj96@nluug.nl