Linux en Open Source voor professioneel gebruik
Is de Pinguïn al volwassen?Aanmelding en betaling

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het aanmeldingsformulier.

Uw aanmelding voor deze najaarsconferentie is definitief wanneer voor 1 november 1999:

  1. uw aanmeldingsformulier is ontvangen; en
  2. het deelnamegeld is ontvangen op de NLUUG-rekening.

De kosten voor de dag inclusief lunch zijn:
Fl 200,- voor leden van de NLUUG (of zusterorganisaties)
Fl 425,- voor niet-leden
Fl 35,- voor studenten - op vertoon van collegekaart
(een kopie van uw collegekaart dient te worden opgestuurd naar Buro NLUUG)

Inschrijving **Let op! Gewijzigd met vorige jaren **

In tegenstelling tot voorgaande jaren is betaling na de conferentie niet meer mogelijk. Ook wordt geen toegangsbadge meer vooraf toegestuurd. Op 4 november 1999 kunt u zich melden bij de NLUUG inschrijfbalie in De Reehorst te Ede. Conferentiematerialen en een toegangsbadge zullen hier voor u klaarliggen.

Een voorlopige bevestiging van uw inschrijving ontvangt u uitsluitend via email of fax. Nadat het deelnamegeld op de NLUUG-rekening is ontvangen, wordt een definitieve bevestiging via email of fax gestuurd.

Er worden twee inschrijfbalies ingericht. Eén voor contante betalingen en één voor inschrijvingen waarvan het bedrag reeds is ontvangen.

U kunt op twee manieren betalen

VOORAF
U betaalt via bank of giro. Het bedrag dient uiterlijk 1 november 1999 (!) bijgeschreven te zijn op de NLUUG girorekening, onder vermelding van het faktuurnummer en naam deelnemer. Bij de voorlopige bevestiging ontvangt u een proforma faktuur via email of fax.

Wanneer het bedrag niet op 1 november 1999 is bijgeschreven, dient u contant aan de inschrijfbalie te betalen.

Indien uw betaling tijdig is bijgeschreven, zal 4 november 1999 uw badge en orginele faktuur bij de linker inschrijfbalie klaarliggen.

AAN DE INSCHRIJFBALIE
U betaalt aan de inschrijfbalie op 4 november 1999. Dit kan via:

Betaling met een creditcard is helaas niet mogelijk. Een kwitantie c.q. faktuur zal 4 november 1999 klaarliggen. Maar houdt u rekening met vertraging bij de inschrijfbalie, daar contante betalingen meer tijd kosten dan inschrijvingen die vooraf zijn betaald.

Annulering

Annulering is alleen schriftelijk mogelijk tot een week voor de conferentie. Daarna dient u het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Wanneer u verhinderd bent, is het ook mogelijk iemand anders in uw plaats aan deze conferentie te laten deelnemen.


Vorige Terug naar de inhoudsopgave

Last update: 08-09-99